Пишете ни:
fanshop@vwclub.bg
Количка за пазаруване
0 продукта 0,00 лв.
Количка
Моя профил

   Общи условия за ползване


§ 1 Обхват на приложение

Всички доставки и услуги, предоставяни чрез настоящия сайт се обслужват от Сдружение „Клуб на привържениците на Фолксваген в България” (Клубът) и са базирани на настоящите Общи условия, които подлежат на промени. Общи условия, различни от тези Общи условия, ще се считат за приети от Клуба само ако бъдат потвърдени от тях в писмена форма и публикувани в настоящия сайт.

§ 2 Регистрация, парола

Някои уеб страници са защитени с парола. Достъпът до тези страници е ограничен само за регистрирани клиенти, с цел защита на личната информация и транзакциите. Клубът си запазва особеното правото да започне да изисква регистрация за страници, за които досега не се е изисквало такава. Клубът има правото по всяко време да отмени разрешението за достъп, като блокира достъпа до информация, особено ако клиентът е предоставил невярна информация при регистрацията си. Горепосоченото не важи за сключени споразумения.
Потребителските данни дават възможност на клиентите да пускат поръчки, да теглят информация, като имат достъп до данните си и могат да ги променят.

§ 3 Информация за предлаганите продукти

Подробна информация за всеки един от продуктите можете да намерите в описанието им на нашия сайт. Тя съдържа всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, цена, количество, опасностите, свързани с обичайната употреба, ползване или поддръжка на стоката или услугата, условията за употреба на стоката или услугата, влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или ползване, срок на годност. Всяка една от снимките, илюстрациите или друго визуално представяне на продуктите е само с информативна цел, като поръчаният продукт може да се различава визуално от тях. Информацията е различна за всеки един от продуктите, като част от нея може да се подразбира от същността на продукта. Информация за начините на плащане, условия и срок на гаранцията, както и други договорни условия ще намерите в настоящите Общи условия.
Ако липсва част от посочената информация или тя е недостатъчна за Вас, не се колебайте да се свържете с отдела за обслужване на клиенти по електронна поща или по телефона.
Tel.: +359 877 67 67 78 
E-mail: office@vwclub.bg

§ 4 Сключване на договор

Всички публикувани в настоящия сайт продукти, заедно с посочената относно всеки от тях цена, представляват предложение за сключване на договор и са в сила до премахването им от сайта. Поръчка на клиента се счита за предложение за сключване на договор за продажба и доставка на посочените в нея стоки и/или услуги. Получаването на офертата на клиента се потвърждава по електронен път на посочения от клиента електронен адрес. С изпращането на това потвърждение Клубът приема офертата и договорът се счита за сключен.

§ 5 Цени

Клубът е регистриран съгласно изискванията на ЗДДС и във всички цени, посочени в настоящия сайт е включен данък върху добавената стойност, отделно от които купувачът плаща транспортни разходи при доставка. При промяна на цените се прилагат цените, актуални към датата на поръчка.

§ 6 Плащане

Стойността на поръчката се събира чрез банков превод или чрез директно плащане на куриера при получаване на стоката. За извършеното плащане Клубът издава фактура.

§ 7 Доставка и срок на доставка

Клубът и клиентът се споразумяват стоките да се доставят своевременно чрез куриерска служба, назначена от Клуба при приемане на поръчката. Клубът си запазва собствеността върху стоките до окончателно плащане. В случай на транспортни щети, Клубът и/или куриерската служба, назначена от тях, не носят отговорност за лека небрежност. Пратката се доставя в рамките на 10 дни от датата на потвърждение на поръчката.

§ 8 Право на отказ

Клиентът има право да оттегли с декларация договора си в рамките на 14 дни от датата на получаване на стоките. Оттеглянето не изисква обяснение и трябва да се представи на Клуба в писмена форма (писмо, електронна поща) и чрез връщане на продукта. Достатъчно е изпращането да бъде съобразено със срока. Оттеглянето трябва да бъде изпратено на:

Сдружение „Клуб на привържениците на Фолксваген в България”
бул. Цариградско шосе 113А, ет. 3, стая 8
1608 София, България
Tel.: ++359 877 67 67 78 
E-mail: office@vwclub.bg

При упражняване на правото си на оттегляне, клиентът е длъжен да върне стоката в оригиналната опаковка и в състоянието, в което я е получил. Клиентът упражняващ правото си на отказ, поема таксите за връщане, освен ако цената на доставената стока надвишава 100 (сто) лева, ако не съответства на поръчаните артикули или ако има дефект. Клиентът е длъжен да заплати обезщетение за всяко влошаване на качеството, причинено от правилна употреба. Клиентът има правото да провери внимателно доставените стоки. Всяко намаляване на стойността, причинено от употреба на клиента, надвишаваща само изпробването му, което не позволява стоките да се продават като нови, се поема от клиента.

§ 9 Гаранция

Гаранцията се предоставя в съответствие с правните разпоредби, като Клубът има правото или на повторна доставка, или на ремонт, по избор на клиента, в случай на дефектни стоки. Ако ремонта не се осъществи или впоследствие доставените стоки са еднакво дефектни, клиентът има право на възстановяване на платената покупна цена при връщане на стоките или намаляване на покупната цена. Клиентът е длъжен да информира Клуба незабавно при очевиден дефект.

§ 10 Гаранция за връщане на парите

Вие добавихте продукт към количката. Сигурни сме, че ще останете доволни!
В резултат на това ние ви предлагаме гаранция за връщане на парите: можете да върнете всички продукти, закупени от нас, в рамките на 14 дни, без да посочвате причина, и да получите възстановяване на покупната цена. За да изискате гаранцията за връщане на парите си, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти по електронна поща или по телефона. Моля, посочете потребителското си име и номера на поръчката.
Tel.: +359 877 67 67 78 
E-mail: office@vwclub.bg
Условия на гаранцията за връщане на парите:
Гаранцията за връщане на парите е валидна в продължение на една седмица след получаване на стоките. За да изискате гаранцията за връщане на парите си, върнатите стоки трябва да не са използвани и да се изпратят обратно към Клуба в оригиналната опаковка. Покупната цена ще бъде прехвърлена, след получаване и проверка на върнатите стоки, в рамките на две седмици на банкова сметка, посочена от Вас. Гаранцията за връщане на парите не засяга ни най-малко законното ви право за анулиране.

§ 11 Юрисдикция, приложимото право, други

Дейността, свързана с предлагане на продуктите чрез настоящия сайт, се извършва съобразно с изискванията на българското законодателство. Някои от конкретно приложимите нормативни актове са: Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия и други. Някои от органите, осъществяващи контрол върху дейността са Комисия за защита на потребителите и други.

§ 12 Политика за поверителност

Защитата на личните ви данни в контекста на събирането, обработването и използването им, свързани с Вашето посещение на нашата страница е важно за нас. Ето защо Клубът поставя специален акцент върху защитата на личната ви информация и се придържа стриктно към разпоредбите на законите за защита на данните.
Предоставянето на лични данни на нашия сайт и в нашите въпросници е доброволно и само по себе си представлява съгласие на предоставящите ги Клубът да ги събира, обработва и използва. Всички тези данни са събрани само доколкото това е необходимо и неизбежно с цел обработка на запитванията и поръчките на нашите клиенти.
Ние не продаваме събраните лични данни и не разкриваме тази информация нелегално на трети страни поради каквато и да е друга причина. Следната декларация обобщава това как предлагаме тази защита и кой тип данни се събират и с каква цел.

1. Събиране на данни и обработка
Обработка на данни на този уебсайт
Всеки достъп до нашата страница и всяко извикване на файл, съхранен на началната страница се записва за вътрешно-системни и статистически цели. Следната информация се записва:
•    Име на извиквания файл
•    Дата и час на извикването
•    Прехвърлен обем от данни
•    Потвърждаване на успешното извикване
•    Уеб браузър, запитващ домейн
•    IP адреса на компютъра на запитващия
•    Типа на браузъра и версията му
•    Използвана операционна система
•    Препращащ URL (предходно посетен сайт)
Клубът не може да съотнесе тези данни към отделни лица. Тези данни не са консолидирани с други източници на данни. В допълнение, данните се изтриват след обработка на запитванията и поръчките на нашите клиенти.
Ние събираме само допълнителна лична информация, ако такава е предоставена от вас доброволно, напр. в контекста на запитване, регистрация или поръчка.
Всички данни, събрани чрез този сайт, се третират в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Бисквитки (Cookies)
Някои от страниците на този сайт използват така наречените „бисквитки“. Те правят уебсайта по-безопасен, по-ефективен и по-лесен за употреба. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които вашият браузър съхранява на твърдия диск на вашия компютър. Повечето от "бисквитките", които използваме, са така наречените "бисквитки за сесия". Те се изтриват автоматично в края на вашето посещение. Бисквитките не съдържат вируси и не могат да навредят на компютъра ви.

2. Използване и разкриване на лични данни Всички лични данни, предоставени от Вас, се използват само за отговор на вашите запитвания, за управление на договорите, сключени с Вас и за техническа администрация.

Ние бихме разкрили или предали вашите лични данни на трети лица, единствено ако това се изисква при управлението на договорите и по-специално за прехвърляне на информация по поръчките ви към доставчиците и за фактуриране и/или за цели, подлежащи на предварително споразумение. Можете да се откажете от споразумението за разкриване на личните ви данни на трети лица по всяко време с предстоящо влизане в сила.
Вашите лични данни се изтриват веднага след като се отмени вашето съгласие за съхранение, тези данни вече не са необходими за целите, за които са били съхранявани, или съхранението става недопустимо поради други правни основания.

3. Право на информация
Вие имат право по всяко време да поискате информация за личните данни, съхранявани във връзка с вас, както и произхода, приемника и целта на съхранението. За всяко искане на информация се свържете с нас чрез изпращане на електронно писмо до office@vwclub.bg.
4. Друга информация
Ангажираме се да използваме всички технически и организационни средства за защита на вашите лични данни срещу неоторизиран достъп от трети страни. Комуникацията по електронен път обаче носи латентни рискове и затова ние ви препоръчваме да предоставяте поверителна информация по пощата. Вашето доверие е важно за нас. Ето защо, ние бихме били на разположение за всички ваши въпроси, свързани с обработката на вашите лични данни. Ако имате някакви въпроси, на които не намирате отговор в нашата декларация за поверителност, или искате допълнителна информация по определен аспект, моля не се колебайте да се свържете с нас по всяко време чрез изпращане на електронно писмо до office@vwclub.bg. В хода на развиването на интернет и на нашият сайт може да ни се наложи да адаптираме или променим нашата "декларация за поверителност". Ето защо ви препоръчваме внимателно да прочете тази декларация при всяка транзакция.

Настоящият интернет сайт, както и всички доставки и услуги, предоставяни чрез сайта, са собственост и се обслужват от Сдружение „Клуб на привържениците на Фолксваген в България”, ЕИК 175 251 409, с адрес град София, бул. Цариградско шосе 113 А, ет. 3, ст. 8Поръчките в онлайн магазина VWclub Fan Shop се доставят с наложен платеж чрез ЕКОНТ
Уеб дизайн Изработка на сайт SEO оптимизация на сайт. Google оптимизация.